• Registration

ПРОЕКТ МОДЕЛІ ДЛЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ З ФЕДЕРАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ФРН

в рамках заохочувальної програми Федерального міністерства освіти і науки Федеральної Республіки Німеччини
1993-1999рр.

ПРОЕКТ МОДЕЛІ «КРЕМЕНЧУК-УКРАЇНА»

ІНФОРМАЦІЯ ЗА УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИМ ПРОЕКТОМ МОДЕЛІ «КРЕМЕНЧУК»


На основі угоди між міністерством освіти України і Федеральним міністерством освіти і науки спільно з українським заводом-виготівником вантажних автомашин КРАЗ і організованим при ньому профтехучилищем № 7, у Кременчуці буде створена модель-центр профтехосвіти.

З українського боку до цього часу беруть участь:

- Міністерство освіти України

- профтехучилище № 7 м. Кременчука

- завод КРАЗ м. Кременчука.

Відповідальний партнер:

- Микола Берізко, міністерство освіти України.

З німецького боку для реалізації проекту була створена група експертів. У неї входять:

- д-р Р. Фабер, технічна вища школа Дармштадт

- д-р В. Куш, інститут шкільної педагогіки і професійної освіти, Мюнхен

- Герман Новак, проектне бюро инновативної професійної освіти, Хайденхайм

- Р. Зелька, Федеральний інститут професійної освіти, Берлін

- д-р Г. Цинке, Федеральний інститут професійної освіти, Берлін.

Майстри акціонерного товариства Мерседес Бенц АГ, Гаггенау і Нутцфарцойге ГМБХ Людвігсфельде (Nutzfahrzeuge GMBH Ludwigsfelde) надають підтримку безпосередньо на місці. Вони надають допомогу безпосередньо в Кременчуці при створенні модель-центра, беручи участь в проведенні кваліфікаційних занять для місцевого новчального персоналу.

Відповідальний за проект з німецького боку:

- Федеральний інститут професійної освіти Німеччини

Відповідальний в інституті:

- д-р Герт Цинке, відділ 5.2

Проект фінансується з німецького боку на засоби, виділені Федеральним міністерством освіти і науки.


Підоснова проекту і намічені дії


Після політичної ліквідації Радянського Союзу, Україна прагне створити нові суспільні і господарські структури. У зв'язку з цим а також і зміни в системі професійної освіти грають значну роль. У проекті переслідується мета створення орієнтованого на майбутнє професійного навчання з активнішою участю підприємців. Українські і німецькі експерти по професійному навчанню працюють спільно з лютого 1993 року над проектом моделі для Кременчука, промислового міста, розташованого в 280 кілометрах на південний схід від Києва. У Кременчуцькому профтехучилищі № 7 буде створена модель-центр, в якому повинні будуть спілкуватися і підвищувати свою кваліфікацію робочі в основному для заводу КРАЗ, крупного виготівника вантажних автомашин. У відібраних професій, таких, що існують на Україні на сьогоднішній день, професії в області металообробки і електротехніки повинні бути поступово інтегровані новий зміст і методи навчання. Основна увага приділяється новим технологіям, таким як техніка з числовим програмним управлінням (техніка CNC) і техніка з програмним управлінням з пам'яттю (техніка SPS), а також основам електротехніки і інформатики. Основна увага в дидактико-методичній організації спочатку повинна приділятися орієнтованому на проекти навчанню. Разом з передачею знань і досвіду з німецького боку для активування діяльності в Кременчуці будуть передані в розпорядженні в обмеженій кількості учбові засоби і відповідна техніка. Важливою складовою проекту є кваліфікація майстрів і викладачів. Недавно група експертів з Кременчука під керівництвом представника від уряду і заступника генерального директора Краза провела 2 тижні в Германії і ознайомилася з німецькою системою професійної освіти. Намічені подальші зустрічі і семінари. Після цієї зустрічі було встановлено, що всі беруть участь і зацікавлені у тому, щоб використовувати в майбутньому модель-центр для перенавчання і підвищення кваліфікації, і активніше включати в проект моделі організаційний і кадровий розвиток підприємництва. Відкриття центру в березні 1994 року є початком поставлених в проекті завдань. Слід перевірити, наскільки цей проект стане моделлю для української системи професійної освіти, і як проект моделі може вплинути на майбутні спеціальності для кваліфікованих робочих на Україні.


Які переваги проекту моделі?


Співпраця експертів України і Німеччини, таких різних в своєму історичному розвитку і культурі, є, безумовно, великим особистим експериментом. Він вимагає діалогу, обопільної пошани, здатності вислухати партнера і готовності вчитися у партнера і разом з ним. Зустрічі і обопільне розуміння виходять далеко за межі конкретного завдання за проектом. Спільна робота за проектом моделі є в принципі тривалим процесом, результати якого хотілося б бачити найближчим часом і в якому часто досягаються межі можливого або такого, що представляється. Це сумісна боротьба безлічі ідей з прагматизмом, процес пошуку концепционального і орієнтованого на практику початку. Проект моделі задуманий, як допомога для допомоги самому собі і передається в процесі постійного підтримуваного і послідовного діалогу. Питання українських партнерів викликають ряд нових думок і роздумів про власну німецьку систему професійної освіти. Вони загострюють увагу на необхідності її подальшого розвитку і динамізації. Звичайно, майбутній модель-центр професійної освіти в Кременчуці може стати тільки одній малій складовій в розвитку всієї країни. Але це знак наступаючих змін для проживаючих і працюючих там людей, для підприємств з їх учбовими закладами і для регіонів. Розповсюдження цієї моделі можна було б тільки вітати. Для практиків професійної освіти і учених, що займаються професійно-педагогічними проблемами, Кременчук може послужити, крім того, дослідницьким об'єктом для подальшого розвитку професійного навчання. Пізніше можна досліджувати різні фази організації модель-центра, розвиток дидактичної і методичної учбової організації, включення виробничого професійного навчання в само підприємництво і так далі.


Який зв'язок між професійним навчанням, кадровим і організаційним розвитком?


У дискусії, що проводиться в Германії з питання професійного навчання, на порядку денному все частіше коштує питання про відношення між професійним навчанням, кадровим і організаційним розвитком. Цей необхідний зв'язок вже на сьогоднішній день, в справжній стадії трансформаційного процесу на Україні є чинником, що вимагає обліку. Придбані знання і здібності повинні знайти своє застосування і не залишатися без застосування. Це може привести до того, що буде активована вся виробнича структура. Високо кваліфікований робочий раптом опиняється в положенні брати на себе роботу, яку раніше виконували інженери і техніка. Тоді планування, управління і ухвалення рішень входять в компетенцію технологічно досвідченого, упевненого в собі кваліфікованого робочого. Інженери і техніка повинні майже в примусовому порядку взяти до відома цей факт і змінити свою точку зору. Діалектичний зв'язок, в якому знаходяться між собою професійне навчання, кадровий і організаційний розвиток, вимагає загального виробничого концепту, що відрізняється кооперацією. Організаційний розвиток повинен при цьому створювати комунікативне середовище для вирішення конфліктів. Професійне навчання повинне ставити на перше місце аспекти, що активують особу, такі як самовизначення, особиста ідентифікація, самостійність, автономія і моральна відповідальність, а також пошана іншої особи і її думки. В зв'язку з цим мова йде, як про високу кваліфікацію і цікаву роботу, так і про конкурентоспроможність підприємців на світовому ринку. Соціальні і економічні цілі набувають при цьому однакового значення.


Чому за основу беруться нові технології?


Нові технології формують процес змін, що протікає в даний час, в машинобудуванні і автомобілебудуванні. Зовнішньою ознакою цього на заводі КРАЗ є, з одного боку, безліч верстатів з таким же безліччю різних числових програмних управлінь, з іншого боку, трансфертні установки з програмним управлінням з пам'яттю. До цих пір відсутні технічні передумови для ефективного навчання і підвищення кваліфікації робочих для роботи з цією технікою. У планах навчання ще не врахований достатньою мірою відповідний зміст. Тому необхідно знайти рішення, за допомогою яких цей зміст міг би бути інтегровані в існуючі учбові плани. Нові технології пропонують дуже хороші передумови для прогресивних методів навчання і його сучасної організації. Навчання по ступенях теорія — симуляція — реальна ситуація створюють імпліцитні умови підготовки для об'єднання навчання в школі, учбовою майстернею і на підприємстві. Можливість комплексної обробки заготовок за допомогою техніки з числовим програмним управлінням, дозволяє, наприклад, виходячи з цього, розробити комплексні постановки завдань для тих, що навчаються, тобто дозволити їм надзвичайно працювати, в основному, відповідаючи самим за свою роботу, ухвалюючи самостійні рішення, і привчати їх, таким чином, до самостійності і творчого підходу в роботі. Передумовою для оволодіння новими технологіями є знання і уміння майже зі всіх областей навчання. І, навпаки, поперечні зв'язки, наприклад, з основами металообробки, технології, інформатики і навіть математики повинні бути на відповідному рівні. У цьому сенсі техніка з числовим програмним управлінням забезпечує підхід до учбового змісту по всій спеціальності. Метою проекту є перевірка того, чи володіють спеціальності цими передумовами. Якщо це не буде встановлено, необхідно буде продумати, як потрібно в майбутньому змінити спеціальності і відповідну концепцію навчання. З вище названих аргументів для вчителів, майстрів і учнів витікає цілий ряд змін. Майстри і вчителі повинні підвищувати свою кваліфікацію, як за фахом, так і в педагогічному відношенні. Від них очікуються нові ідеї і творчий підхід. В зв'язку з цим ми плекаємо надію, що нові технології є засобом, за допомогою якого можна було б активувати інновації в області професійного навчання на Україні.

 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2021. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід

Реєстрація

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.