• Registration
ЦМК "Природничо-математична підготовка" PDF Друк e-mail

Циклова методична комісія "Природничо-математична підготовка"


Голова циклової методичної комісії - Токшелукова Людмила Сергіївна

 


 

НАШЕ КРЕДО:

"Творчий союз викладача та учня - запорука розвитку інтелектуальної, креативної, компетентної особистості учасників навчального процесу"


Науково-методична проблема, над якою працює методична комісія «Природничо-математична підготовка»:

«Творча співпраця викладачів та учнів у системі  інтеграції змісту освіти з новітніми технологіями – умова формування конкурентоспроможних фахівців».

 

Природничо-математичний цикл наук формує науковий світогляд, побудований на науково доведених фактах, теоріях, явищах природи. Саме в цьому полягає значення природничого циклу, його пріоритет перед іншими науками. Цей цикл вивчає також феномен людини, діяльність якої В.І.Вернадський вважав силою, яка перетворює вигляд Землі.

Циклова методична комісія «Природничо-математична підготовка» складається з:

№ з/п

ПІБ

Посада

Кваліфікаційна категорія, пед.звання

Науково-методична проблема

1

Горпинченко Василь Іванович

викладач математики, вищої математики

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач

Професійна спрямованість викладання математики як засіб формування компетентності учнів

2

Данильченко Олександра Іванівна

викладач математики
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
Використання нестандартних форм і методів діагностики навчальних досягнень при викладанні математики

3

Кривенко Надія Андріївна

викладач фізики, астрономії

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач

Використання Інтернету та хмарних технологій для дистанційного та перевернутого навчання учнів

4

Німченко Олександр Анатолійович

викладач хімії, біології, екології

спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії

Активізація пізнавальної діяльності учнів в умовах особистісно орієнтованого навчання учнів шляхом випереджальних завдань

5

Новікова Тетяна Михайлівна

викладач інформатики та інформаційних технологій
спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії
Використання тренінгових вправ як фактор оптимізації навчально-виховного процесу у ВПУ №7

6

Пугач Наталія Іванівна

викладач фізики, астрономії

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Використання інтерактивних технологій при вивченні фізики

7

Токшелукова Людмила Сергіївна

викладач хімії, біології, екології
спеціаліст I кваліфікаційної категорії
Формування предметних компетентностей учнів на підґрунті сучасних освітніх технологій як мотиваційний фактор вивчення природничих дисциплін

8

Коломієць Людмила Андріївна

викладач географії, економіки, правознавства
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач
Національно-патріотична спрямованість навчально-виховного процесу як компонент структури особистостіГоловною метою методичної роботи викладачів природничо-математичної підготовки є не лише надання допомоги викладачам у розвитку та підвищенні професійної майстерності, а й активізація творчого потенціалу кожного викладача.

Для досягнення цієї мети були визначено такі завдання:

Забезпечення планування, організації, контролю й аналізу освітнього процесу на уроках природничо-математичного циклу.

Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду викладачів.

Працювати над підвищенням професійної майстерності, аналізувати сучасні матеріали та документи, що стосуються професійної діяльності. Розширювати власний кругозір.

Використовуючи на уроках активні та інтерактивні методи навчання, методи проектів. Сприяти адаптації учнів до сучасних вимог вищих навчальних закладів, особливу увагу приділяти розвиваючій меті уроку задля кращої підготовки до зовнішнього незалежного тестування та сучасного життя, вміння використовувати отриманні знання з природничо-математичного циклу в повсякденному житті.

Особливу увагу приділяти творчим здібностям учнів, покращити та урізноманітнити роботу з перспективними учнями, залучати учнів до участі в МАН.

Під час кожного уроку враховувати фізіолого-психологічні особливості учнів різних вікових категорій, раціоналізувати об'єм домашнього завдання.

Розвивати пізнавальний інтерес та творчі здібності при вивченні біології, хімії, фізики, математики шляхом залучення дітей до створення наукових проектів, відео зйомок з предметів.

Розробка основних напрямків і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань). 

 


Останнє оновлення на Понеділок, 23 січня 2017, 10:33
 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2019. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід