• Registration
Міжпредметна інтеграція як процес становлення цілісності навчально-виховного процесу PDF Друк e-mail
Написав Юлія Хайчіна   
Понеділок, 07 листопада 2011, 14:17

Міжпредметна інтеграція як процес становлення цілісності навчально-виховного процесу

Інтеграція – не нове явище в освітньому процесі. Ще К.Д. Ушинському інтеграцією письма і читання вдалося створити аналітико - системний метод навчання грамоти.

Сьогодні за допомогою інтегрованих занять ми створюємо можливість вийти за межі самодостатньої функціональної ролі його окремих складових. Формуємо в учнів якісно нові знання, які характеризуються вищим рівнем осмислення, динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищенням їх дієвості й системності.

Під інтеграцією розуміють процес становлення цілісності. Вона дає змогу дитині сприймати предмети і явища цілісно, різнобічно, системно та емоційно.

Інтеграція освітніх галузей, методів і форм навчання сприяє підвищенню рівня практичних умінь та навичок їх застосування

Використання інтегрованого підходу до організації навчально-виховного процесу відкриває цілий ряд можливостей для різнобічного, нетрадиційного, практичного засвоєння набутих знань.

Інтегровані заняття є ефективними під час опанування учнями навчальної програми з багатьох предметів.

Пізнавальна діяльність учнів, необхідність самоосвіти активізується вже на етапі підготовки до такого уроку (пошук теоретичних відомостей, їх доведення, інформаційні та реферативні повідомлення, всебічне застосування, тощо). Цілеспрямовані та змістовні інтегровані заняття встановлюють міцні зв’язки між навчальними предметами, вносять новизну в традиційну систему навчання, допомагають учням зрозуміти важливість вивчення основ наук як єдиної системи знань. Інтегровані уроки роблять навчальний процес по-справжньому цікавим, а їх проведення є необхідним для цілісного сприйняття світу та осмислення явищ навколишньої дійсності учнями.

Класична структура організації таких уроків збагачується активними формами роботи – діловими іграми, створенням проблемних ситуацій, тощо. Такий методичний підхід дозволяє створити раціональну комплексну систему навчання, сприяє цілісному, якісному засвоєнню учнями фундаментальних знань, виявленню причинно-наслідкових зв’язків між навколишніми подіями та стандартними алгоритмічними структурами.

Виховання ж інформаційної культури починається із застосування предметних знань та інформаційних технологій у процесі вивчення інших навчальних предметів, а рівень інформаційної освіченості учня визначається наявністю стійкого інтересу до обраної області знань, бажанням їх поповнення на основі самоосвіти, уміння їх застосовувати в інших освітніх галузях.

Інтегроване навчання надзвичайно актуальне. Воно передбачає створення нової навчальної інформації відповідно до нових технологій. Суть полягає в тому, що учень сприймає предмети та явища цілісно, системно, емоційно.

Інтегровані заняття об’єднують блоки знань з різних навчальних предметів. Вони за навчальним планом викладаються як окремі, навколо однієї теми з метою інформаційного та емоційного збагачення, сприймання, мислення, почуттів учня, що дає змогу пізнавати певне явище з різних сторін, досягти цілісності знань. Метою навчальних занять, побудованих на інтегрованому змісті, є створення передумов для різнобічного розгляду певного об’єкта, поняття, явища, формування системного мислення, збудження уяви, позитивно-емоційного ставлення до пізнання.

Структура інтегрованих занять може бути різною, залежно від специфіки матеріалу, що інтегрується.

У плані-конспекті заняття необхідно вказати не тільки тему та мету заняття, а й теми навчальних предметів, що інтегруються, відповідно до календарного планування.

Цінними є інтегровані дні, в яких зміст навчальних предметів найповніше інтегрується за змістом і дидактичною метою.

Прикладом такої інтеграції є підпорядкування навчальних предметів певного дня одній із тем.

Інтеграція багатокомпонентного змісту професійної освіти дає можливість викладачеві раціонально розподілити час на вивчення предметів інваріантної частини, зменшити кількість годин на їх вивчення і за рахунок вивільнених годин організувати роботу, спрямовану на розвиток творчих здібностей учнів.

Інтеграційні процеси тісно переплітаються зі впровадженням інноваційних технологій, метою яких є розвиток творчої особистості учня.

Тут ми, викладачі, керуємо розумовою діяльністю учнів, а учні стають активними учасниками педагогічного процесу. Учні привчаються до творчої праці. В них виховується інтерес до неї і потреба в ній. Учні навчаються самостійно підходити до розв’язування пізнавальних і практичних завдань.

Інтегровані заняття сприяють узагальненню та закріпленню знань, здобутих впродовж навчального року, формують творчу уяву, образне мислення, пробуджують інтерес до пошукової діяльності.

Хотілось би відмітити плідну співпрацю з метою інтеграції навчального процесу викладачів вищого професійного училища №7 Ольги Валер’янівни Титар та Галини Геннадіївни Пінчук.

Методична розробка інтегрованого уроку безпеки життєдіяльності і екології «Техногенні небезпеки» ілюструє методику формування життєвих компетентностей учнів як умову розвитку творчого потенціалу шляхом використання методу проектів.

Урок побудовано за нестандартною методикою з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, що дає змогу активізувати пізнавальну діяльність учнів на уроці, стимулювати розвиток творчого мислення, позитивно впливати на результативність навчання, поглиблювати знання з курсу БЖД та індивідуально підходити до запитів і потреб учнів.

На уроці використовуються інноваційні, дещо неординарні методи навчально-виховного процесу: спільний проект; інтерактивні методи навчання, пов’язані з роботою в групах: «Коло ідей», вправа «Мікрофон», створення проблемних ситуацій.

Проведення таких уроків здійснюється з метою формування в учнів компетенцій, яких потребує сучасне життя, уміння здобувати, критично осмислювати й використовувати різноманітну інформацію.

Останнє оновлення на Четвер, 11 грудня 2014, 13:00
 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2020. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід

Реєстрація

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.