• Registration
Кабінет-7/2 "Української мови та літератури" PDF Друк e-mail
Написав Лариса Титар   
Четвер, 29 грудня 2011, 21:28

І. Основні завдання та зміст роботи кабінету

української мови та літератури

Кабінет української мови та літератури – це спеціально обладнане приміщення навчального закладу зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання, обладнанням згідно з санітарно-гігієнічними нормами і правилами облаштування.

Основна мета роботи кабінету - забезпечення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року за N24.

Завданням функціонування навчального кабінету української мови та літератури є створення передумов для:

 • організації колективного, індивідуального та диференційованого навчання;
 • реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;
 • організації роботи гуртків, позакласних та виховних заходів;
 • індивідуальної підготовки викладача до занять, що сприяють підвищенню його науково-методичного рівня;
 • надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам училища;
 • вивчення, узагальнення і популяризації перспективного педагогічного досвіду;
 • впровадження інноваційних технологій щодо поліпшення й удосконалення педагогічного процесу в навчальному закладі;
 • для підготовки та участі учнівської молоді у конкурсах, олімпіадах різних рівнів.

Кабінет української мови та літератури забезпечує науковий, естетичний, навчальний, методичний, виховний рівні викладання філологічних предметів.

Проведення навчальних занять учнів з предметів «Українська мова», «Українська література» здійснюється на високому професійному та методичному рівнях.

Робота викладача спрямована на те, щоб кожен урок сприяв розвитку пізнавальних інтересів учнів, формуванню навичок самостійного здобуття знань, прищеплюванню любові до обраної професії та поваги до праці.

У навчально-виховному процесі застосовуються інноваційні педагогічні технології, що забезпечують систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, які охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів; спрямовують розвиток та саморозвиток учня з урахуванням його здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб'єктного досвіду; створюють умови для реалізації та самореалізації особистості.

Навчання будується на принципах варіативності. Кінцевим продуктом є не лише здобуття знань, вироблення умінь і навичок, а й формування життєвих компетентностей.

Застосування інноваційних технологій навчання на уроках української мови та літератури забезпечує високу якість засвоєння матеріалу, про що свідчить моніторинг навчальних досягнень учнів та результати предметних конкурсів, олімпіад різних рівнів, забезпечує урізноманітнення методів навчання, підняття активності учнів, створює приємну невимушену атмосферу під час навчально-виховного процесу, сприяє вихованню цілеспрямованої особистості, залученню молоді до виготовлення навчально-дидактичних матеріалів та оформлення учнівських проектів - випереджувальне навчання (презентацій, бюлетенів, слайд-шоу, електронних газет, веб-сторінок, буклетів, рефератів, доповідей, повідомлень, кросвордів, вікторин, інтерв’ю, матеріалів зорового ряду тощо).

Учні демонструють глибокі знання навчального матеріалу, організаторські здібності, оригінальність мислення, професійні уміння та навички, позитивне ставлення до навчання, інтерес до предмета.

При кабінеті організовано роботу літературно-драматичного гуртка, метою якого є поглиблення знань з української мови та літератури, вивчення певних проблем, підвищення загальної освіченості, розширення культурно-пізнавальних інтересів учнівської молоді.

Заняття гуртка проводяться періодично відповідно до плану двічі на місяць (план роботи додається).

Відповідно до основних завдань, зазначених вище, кабінетом української мови та літератури здійснюється така робота:

-     проведення навчальних занять учнів з предметів «Українська мова», «Українська література»;

-     надання консультативної допомоги учням і педпрацівникам;

-     проведення позакласних виховних заходів;

-     проведення засідань літературно-драматичного гуртка;

-     робота з батьками.

II. Обладнання кабінету української мови та літератури

Кабінет української мови та літератури ВПУ № 7 м. Кременчука призначений для проведення уроків української мови та літератури, позакласних та виховних заходів, засідань літературно-драматичного гуртка, індивідуальної та групової роботи з дітьми та батьками тощо.

Розміри кабінету: 9,10 м - 7,50 м - 3,50 м. Площа - 68,5 м2.

У кабінеті 30 робочих місць для учнів та одне - для викладача.

 • Навчальний кабінет має вигляд малої академічної аудиторії – кафедри та робочих місць учнів, розташованих по висхідній, що сприяє встановленню візуального контакту “викладач - учень” та “учень - викладач”.
 • Виступи учнів за трибуною із доповідями, повідомленнями, захистами проектів розвивають навички  ділового спілкування, налаштовують на партнерські стосунки.
 • Кабінет обладнано чотирма багатофункціональними шафами, в яких зберігаються нормативні документи, документація навчального кабінету та предмета, друковані посібники, електронні засоби навчального призначення, медіатека, дидактичні матеріали з мови та літератури, тестові завдання, тематичні папки, зразки кращих учнівських робіт та проектів, матеріали гурткової та позакласної роботи, підручники, хрестоматії, програмна художня та наукова література, література рідного краю, експозиційні матеріали, електронна бібліотека, технічні засоби навчання тощо.
 • У кабінеті розміщено шафу для учнівського верхнього одягу.
 • Кабінет обладнано пластиковою магнітною дошкою. Вона обрамлена українським орнаментом, змінними та постійними стендами “Державні символи України”, “Скарби народної мудрості”, “Шукай не букви, а думки”, “Учися мудрості в життя”, що сприяє створенню емоційного настрою, формуванню та розвитку естетичних смаків, вихованню поваги та любові до рідної мови, історії та культури як основи буття народу.
 • Дошку можна використовувати для демонстрації художньо-зображувальної наочності, мультимедійних матеріалів із застосуванням ІКТ.
 • Над дошкою розміщено транспарант зі словами Олександра Олеся “Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків… , що ідейно об'єднує тематику змінних та постійних стендів.
 • Постійний панорамний стенд “Українське відкрите серце” складається з трьох частин і відображає історію розвитку української мови та літератури від часів Нестора-літописця до сьогодення.
 • Центральна частина має вигляд розкритої книги зі словами Т.Г.Шевченка, поєднаної із символами України.
 • Друга частина панорамного стенда “Мудрість віків і пам’ять тисячоліть” містить літературознавчі, ілюстративні та фотоматеріали про основоположників української мови та літератури, корифеїв українського театру, письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст.
 • Третя частина панорамного стенда “Неосяжна душа українського народу” відтворює трагічні сторінки історії (репресії, голодомор, події Великої Вітчизняної війни тощо) та сучасність, що знайшли своє відображення в творчому доробку письменників ХХ – початку ХХІ ст.
 • Постійний стенд “Державні символи України” містить слова Державного Гімну та зображення Державного Прапора, Державного Герба України.
 • Стенди “Шукай не букви, а думки”, “Учися мудрості в життя” містять змінні планшети, рубрики яких дозволяють охопити великий обсяг матеріалу різної тематики, сприяють створенню атмосфери співпраці, забезпечують мобільність інформації, спонукають учнівську молодь до творчої самостійної, дослідницької роботи тощо.

Тематика змінного стенда “Шукай не букви, а думки”:

 • “Мова і професія”;
 • “Не бійтесь заглядати у словник”;
 • “Барви слова”;
 • “На сторожі духовного спадку”;
 • “Працюємо з діловими паперами”;
 • “Культура спілкування”;
 • “Із мови починається людина”;
 • “Грамоти вчиться – завжди пригодиться”.

Тематика змінного стенда “Учися мудрості в життя”:

 • “Жива схованка людського духу”;
 • “Сонячне коло”;
 • “Теорія літератури”;
 • “Не хотілося, але усміхнулося”;
 • “Дивосвіт української літератури”;
 • “У хвилини натхнення”;
 • “Із забуття – в безсмертя”;
 • “Рідна мова на чужині”;
 • “Літературний калейдоскоп”.

Тематика змінного стенда “Скарби народної мудрості” дає можливість ознайомлювати учнів із звичаями, традиціями українського народу, зразками народної творчості.
Декоративні підставки для квітів, які закріплено стаціонарно, виконують функцію захисної огорожі.
У кабінеті встановлено лампи денного освітлення, на вікнах – жалюзі, які можна використати для затемнення, що дає можливість регулювати освітлення кабінету, створювати оптимальні умови навчання.
Великі вікна забезпечують вільний доступ сонячного світла, дозволяють дотримуватися провітрювального режиму кабінету.
Стіни пофарбовано у світло-жовтий колір, що створює атмосферу затишку та спокою.

Кабінет оснащено:

-     технічними засобами навчання: ПК, мультимедійним проектором, екраном;

-     підручниками;

-     навчальними посібниками;

-     хрестоматіями;

-     словниками;

-     електронними засобами навчання;

-     зображувальними наочними посібниками;

-     дидактичними матеріалами;

-     фаховими журналами;

-     інформаційними збірниками МОН України;

-     бібліотечкою художньої літератури;

-     комплектом білетів для ДПА з української літератури;

-     завданнями для контрольних робіт (рівневі завдання, тести, диктанти, перекази тощо)

-     матеріалами педагогічного досвіду викладача;

-     розробками відкритих уроків та заходів;

-     літературно-краєзнавчими матеріалами;

-     роздатковим матеріалом для вивчення, узагальнення та перевірки знань (до кожної теми програми);

-     медіатекою;

-     програмним педагогічним засобом (ППЗ) з української літератури.

Навчальне обладнання зберігається в шафах та робочому столі викладача.


Останнє оновлення на Вівторок, 30 грудня 2014, 12:27
 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2019. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід