• Registration
Дисемінація педагогічного досвіду PDF Друк e-mail
Написав Юлія Хайчіна   
П'ятниця, 21 листопада 2014, 11:28

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДИСЕМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Ключові слова: дисемінація, педагогічний досвід, передовий педагогічний досвід, етапи освоєння передового педагогічного досвіду, форми дисемінації, досвід інноваційної діяльності, педагогічна практика.

У роботі розкрито сутність явища дисемінації в системі освіти, розроблено етапну модель його освоєння, здійснено певні висновки щодо особливостей використання терміна «дисемінація» у педагогічній науці та практиці.

Окремий напрям в інноваційній освітній діяльності займають сьогодні кращі зразки педагогічної праці, що традиційно визначаються як передовий педагогічний досвід. Теоретичні методичні аспекти передового педагогічного досвіду в Україні висвітлювались в роботах В. Бондаря, П. Жерносека, М. Красовицького, Л. Момота, В. Паламарчук, П. Підласого, М. Ярмаченка та інших. Однак сьогодні в умовах системних зрушень методологічного характеру в педагогіці та суттєвих змін у природі освітнього процесу, модель узагальнення педагогічного досвіду, форми та методи його творчого опанування потребують оновлення. Необхідність вивчення передового педагогічного досвіду, обґрунтування сутності пояснюється тим, що предметом вивчення поставленої проблеми виступає кращий результативний зразок педагогічної діяльності, його об'єктивне оцінювання з боку науки та сприйняття педагогами – практиками, обґрунтування місця в освітньому просторі України.

Досвід реформування та модернізації освіти в Україні та за її межами свідчить про те, що викладач – як головний ресурс розвитку педагогічної практики – здатен бути суб’єктом якісних змін в освіті та діяти у змінних ситуаціях за рахунок освоєння принципово нової – практико-перетворювальної компетенції, – яка виявляється у здатності до виділення актуальних проблем, характерних для конкретної освітньої ситуації, визначення способів та засобів їх нестандартного розв’язання. Сучасна педагогічна практика формує нове уявлення про педагогічний досвід, його роль у розвитку освіти, що визначає його практико-перетворювальну функцію як першочергову у роботі з досвідом. Водночас нові можливості у роботі з педагогічним досвідом пов’язані із поширеним у педагогічному співтоваристві явищем, що має назву «дисемінація».

Вживання терміна «дисемінація» актуалізоване у педагогічній науці та практиці такими ключовими поняттями, як «педагогічний досвід», «передовий педагогічний досвід», «інновація», «досвід інноваційної діяльності». Освітні реалії сьогодення вимагають вчасного вивчення, узагальнення, поширення і впровадження оригінальних самобутніх ідей, творчих знахідок педагогічного досвіду у масову практику педагогів та педагогічних колективів, тобто дисемінації.

Цікаві творчі знахідки є у кожному педагогічному колективі. У принципі, будь-який педагог має певний педагогічний досвід щодо своєї фахової діяльності, інакше і бути не може.

Але не кожен педагогічний досвід може бути визнаний передовим, так як передовий педагогічний досвід – це практика, що містить у собі елементи творчого пошуку, новизни, оригінальності, це висока майстерність педагога, тобто така робота, що дає найкращий педагогічний результат.

Діяльність методистів у кінцевому результаті передбачає донесення, трансляцію, виокремлення, виявлення, творче використання та розвиток конкретного досвіду, тобто дисемінацію педагогічного досвіду.

Якщо розглянути складові передового педагогічного досвіду, то можна виділити три основних рівня ППД:


Говорячи про педагогічний досвід, як передовий, необхідно звернути увагу на наявність аспекту новизни. Новизна – обов’язкова умова досвіду, який претендує на визнання передовим.

Новизна може виявитися різною мірою: від внесення нових положень у науку до ефективних способів застосування на практиці вже відомих положень і модернізації окремих сторін педагогічного процесу. Залежно від глибини (масштабності) змін, що представляються, можна виділити наступні рівні новизни ППД:

В основі появи передумов та укорінення ППД в колективі повинен лежати  бінарний зв'язок методиста та педагогічного працівника.

Необхідно відмітити, що левова частка роботи має належати все ж таки педпрацівникові, який узагальнює свій власний досвід, а методист являється поводирем, направляючою ланкою. І перш ніж зробити заявку на визнання педагогічного досвіду як передового, саме педпрацівник систематизує результати власної педагогічної діяльності, синтезує впроваджені технології та оформляє належним чином свою роботу.

Зупинимося більш детально на основних моментах дисемінації педагогічного досвіду.

Перший крок є найважливішим, так як від професійної діяльності саме методиста навчального закладу залежать кількісні та якісні показники педагогічного досвіду.

Головне не пропустити те зерно, яке може посіяти та виростити якісну педагогічну думку.

Із метою визначення педагогічних працівників, педагогічний досвід яких може бути перспективним, методист спостерігає за діяльністю педагога, аналізує його роботу, синтезує отримані результати та пропонує педпрацівнику узагальнити свій педагогічний досвід.

Другим кроком дисемінації є вивчення методистом, головою методичної комісії, педагогічною або методичною радою суті та результатів педагогічного досвіду. Це відбувається шляхом відвідування уроків, виховних заходів, прослідковування ефективності виступів на педчитаннях, семінарах, секціях тощо.

Як вже говорилося раніше, первинним узагальненим досвіду займається сам педагог. Педпрацівник визначає проблему дослідження. Як правило, тема досвіду інтерпретується з індивідуальної навчально-методичної проблеми педагога, яка є часткою єдиної творчої (науково-методичної) проблеми навчального закладу.

Третім кроком є етап збору інформації (опрацювання джерельної бази, дослідження існуючих теорії, методик тощо).

Четвертий крок – це етап визнання та впровадження педагогічного досвіду в навчально-виховний процес.

Педагогічний працівник, досвід якого є перспективним та узагальнено, презентує його на засіданні педагогічної чи методичної ради навчального закладу.

Педагогічна чи методична рада приймає рішення щодо визнання чи не визнання його передовим. У разі визнання виносить рішення щодо впровадження його в навчально-виховний процес закладу та /або подання до навчально-методичного центру.

На жаль, дуже часто педпрацівники або не хочуть зайвого клопоту, або страждають на методичну жадібність. Тому, працюючи з педагогами – носіями передового педагогічного досвіду, слід пам’ятати, що вони «викликають вогонь на себе» та отримують значне додаткове навантаження - необхідно продумувати систему заохочень педагогам, досвід яких узагальнюється, адже це велика праця.

Останнє оновлення на Середа, 19 лютого 2020, 12:16
 
Fitness ReLady
Ukrainian English French German Russian
Copyright © 2020. Вище професійне училище №7. Designed by Lehrer

S5 Box

Вхід

Реєстрація

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.