Циклова методична комісія "ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"

Голова ЦМК – Гаврилець Дмитро Григорович

logo_el

Склад методичної комісії


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Кваліфікаційна категорія / педагогічне звання

1.

Гаврилець Дмитро Григорович

майстер виробничого навчання

 

2.

Деревянко Валерій Леонідович

майстер виробничого навчання

майстер виробничого навчання І-ї категорії

3.

Дрипан Юрій Анатолійович

майстер виробничого навчання

 

4.

Жосан Володимир Олексійович

викладач професійно-теоретичної підготовки

спеціаліст вищої категорії, старший викладач

5.

Жосан Світлана Семенівна

майстер виробничого навчання

 

6.

Костенко Валентин Григорович

викладач професійно-теоретичної підготовки

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

7.

Мазур Володимир Іванович

викладач професійно-теоретичної підготовки

спеціаліст вищої категорії

8.

Мацак Ігор Вікторович

майстер виробничого навчання

 

9.

Погудін Вячеслав Віталійович

майстер виробничого навчання

 

10.

Ромашина Віктор Васильович

викладач професійно-теоретичної підготовки

 

11.

Скапа Тетяна Олександрівна

майстер виробничого навчання

 

12.

Шевченко Ігор Володимирович

майстер виробничого навчання

 

Профессії які випускає наша ЦМК

Професія 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньо-професійна програма

«Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів»

Звіт роботи ЦМК за 2018/2019 н.р.

 

 

План роботи ЦМК на 2019/2020 н.р.

Навчально-методична проблема комісії:
«Впровадження новітніх педагогічних технологій у навчально-виховний та навчально-виробничий процеси як передумова формування професійних компетентностей учнів у системі особистісно орієнтованого навчання»

Навчально-методичні проблеми членів комісії


№ з/п

ПІБ

Навчально-методична проблема

Термін роботи над проблемою (років)

Гаврилець
Дмитро Григорович

Вдосконалення методики розвитку професійних інтересів учнів на уроках виробничого навчання як спосіб підготовки висококваліфікованих робітників

5 років

Деревянко
Валерій Леонідович

Формування професійної компетентності учнів шляхом створення сучасної матеріально-технічної бази майстерні

2 роки

Дрипан
Юрій Анатолійович

Навчально-планувальна документація, як передумова фахової компетенції майстрів виробничого навчання закладу професійної (професійно-технічної) освіти

1 рік

Жосан
Володимир Олексійович

Впровадження професійних компетенцій в освітній процес як елемент фахового формування кваліфікованого робітника

нова

Жосан
Світлана Семенівна

Співпраця майстра виробничого навчання та учнів як засіб розвитку професійних компетентностей учнів

2 роки

Комерзан
Андрій Анатолійович

Створення комплексно-методичного забезпечення для проведення уроків професійно-практичної підготовки

3 роки

Костенко Валентин Григорович

Підвищення якості навчальних досягнень учнів на основі впровадження інформаційно-комунікативних технологій навчання

нова

Мазур
Володимир Іванович

Розвиток професійних компетенцій учнів на уроках професійно-теоретичної підготовки з використанням дидактичних засобів навчання

2 роки

Мацак І.В.

Формування самостійного мислення, як ключової компетентності успішної особистості учня

нова

Погудін
Вячеслав Віталійович

Навчально-планувальна документація, як передумова фахової компетенції майстра в/н закладів професійної (професійно-технічної) освіти

1 рік

10 

Скапа
Тетяна Олександрівна

Активізація пізнавальної діяльності учнів, як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу

нова

11 

Шевченко
Ігор Володимирович

Формування фахової майстерності учнів власним прикладом як мотивуючий фактор в опануванні професією

1 рік

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

  1. Поновлення КМЗ предметів і дисциплін.
  2. Вдосконалення методики розвитку професійних інтересів учнів на уроках виробничого навчання як спосіб підготовки висококваліфікованих робітників.
  3. Використання особистого показу майстра під час навчального процесу як засіб формування професійних навичок учнів.
  4. Створення сучасної матеріальної-технічної бази як ефективний засіб формування професійної компетенції учнів.
  5. Використання ІКТ при проведенні уроків професійно-теоретичного спрямування як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у системи особистісно орієнтованого навчання.
  6. Індивідуальний підхід до створення сучасної матеріально-технічної бази як одна із нових форм роботи з обдарованими учнями.
  7. Використання сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі із залученням батьків до співпраці.
  8. Виготовлення унаочнення для візуалізації електротехнічних процесів як шлях розвитку творчого потенціалу учнів у системі особистісно орієнтованого навчання.
  9. Формування культури поведінки учнів під час проведення виховних заходів як засіб творчого розвитку здібностей та мотивації навчальної діяльності.

Досягнення

ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE 2018» у компетенції «Електромонтажні роботи» (листопад 2018 року)

І та ІІ місця у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»(березень 2019 року)

І місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»(квітень 2019 року)

І, ІІ та ІІІ місця у регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE 2019» у компетенції «Електромонтажні роботи»(листопад 2019 року)

 


Віртуальна екскурсія

Віртуальні екскурсії - один з найбільш ефективних і переконливих на даний момент способів подання інформації, оскільки вони створюють у глядача повну ілюзію присутності.

Кабінет-24 "Промислова електроніки та мікропроцесорної техніки "

Кабінет-25 “ Загальних електротехнічних дисциплін”

Навчально-виробнича майстерня електромонтерів №1

Навчально-виробнича майстерня електромонтерів №2