Склад методичної комісії

№ з/п ПІБ Що закінчив Посада Категорія Педагогічний стаж
1. Вініговський М.П. Кременчуцький національний університет майстер в/н перша 23 рік
2. Закревська Н.І. Харківський політехнічний інститут викладач спеціаліст 10 років
3. Змієвська О.Г. Київський індустріально – педагогічний технікум майстер в/н 18 років
4. Іжевський І.А. Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту викладач спеціаліст 1 категорії 17 років
5. Коваленко С.М. Харківський державний політехнічний університет майстер в/н   1 рік
6. Комерзан Л.Б. Київський індустріально – педагогічний технікум майстер в/н 19 років
7. Костогриз О.В. Харківський політехнічний інститут викладач вища, викладач – методист 38 років
8. Кривенко О.М. Харківський політехнічний університет викладач вища 29 років
9. Мирний Р.Ф. Вище професійне училище №7 м. Кременчука майстер в/н   10 років
10. Пінчук Г.Г. Комунарський гірничо – металургійний інститут викладач вища 39 років
11. Плужник М.П. Київський індустріально – педагогічний технікум майстер в/н перша 34 роки
12. Пугач О.В. Київський індустріально – педагогічний технікум майстер в/н друга 32 роки
13. Разно Ю.В. Харківський політехнічний інститут майстер в/н 5 років
14. Сидоренко С.В. Київський індустріально – педагогічний технікум майстер в/н   19 років

Профессії які випускає наша ВЦМК

Професія 8211 Оператор верстатів з програмним керуванням

Професія 8211 Верстатник широкого профілю

Спеціальність 5.05050202 Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів.

Спеціальність 5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.

Звіт роботи ВЦМК за 2015/2016 н.р.

Найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності вчителів, сполучною в єдине ціле всю систему роботи училища є добре організована методична робота. Узгоджуючи з методичною темою училища «Ефективні методи вдосконалення професійного рівня педагога в процесі особистісно-орієнтованого підходу в навчанні і вихованні»

План роботи ЦМК на 2016/2017 н.р.
1.1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА
Навчально-методична проблема комісії: “ Інноваційні підходи щодо організації навчально-виробничого процесу у ВПУ №7 як засіб інтеграції змісту освіти з новітніми технологіями при підготовці висококваліфікованих робітників ”.
Навчально-методичні проблеми членів комісії:

№ з/п ПІБ Науково-методична проблема Термін роботи над проблемою (років)
1. Вініговський М.П. Принцип політехнізму як один з пріоритетних напрямків професійної підготовки кваліфікованих робітників 3 роки
2. Закревська Н.І. Формування в учнів системи творчо–інтелектуальних знань та вмінь на основі проектної технології в умовах діяльнісно-орієнтованого навчання 3 роки
3. Змієвська О.Г. Формування в учнів системи творчо-інтелектуальних знань та вмінь на основі проектної технології в умовах діяльнісно-орієнтованого навчання нова
4. Іжевський І.А. Використання ІКТ в процесі викладання предметів професійно-теоретичної підготовки як один із шляхів інтеграції змісту ДС ПТО з новітніми технологіями 5 років
5. Комерзан Л.Б. Уміння розв’язувати конфліктні ситуації – умова створення гармонійних стосунків у навчальній групі нова
6. Костогриз О.В. Використання електронного навчального ресурсу для організації самостійної роботи учнів як умова підвищення якості професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих робітників нова
7. Кривенко О.М. Науково-дослідницька діяльність учнів як один із шляхів формування творчих здібностей майбутніх висококваліфікованих робітників нова
8. Мирний Р.Ф. Формування професійної компетенції учнів шляхом впровадження інноваційних технологій виробництва як один з методів підвищення ефективності навчального процесу у ПТНЗ нова
9. Пінчук Г.Г. Впровадження новітніх технологій у викладання предметів професійно-теоретичної підготовки – умова формування висококваліфікованих робітників нова
10. Плужник М.П. Інноваційні підходи щодо формування професійної компетентності учнів як умова інтеграції змісту освіти з новітніми технологіями нова
11. Пугач О.В. Урок виробничого навчання як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців машинобудівної галузі 2 роки
12. Разно Ю.В. Розвиток комунікативних навичок учнів в навчально–виробничому процесі як умова ефективності навчання 5 років
13. Сидоренко С.В. Взаємопорозуміння між педагогами та учнями як засіб мотивації навчальної діяльності нова
14. Коваленко С.М. Використання змінних форм навчання як умова ефективності організації навчально-виховного процесу в ПТНЗ нова

1.2. НАПРЯМКИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ

 • Використання інтерактивних технологій навчання на уроках професійно-теоретичної підготовки.
 • Створення електронних навчальних ресурсів для організації самостійної роботи учнів.
 • Запровадження науково-дослідницької діяльності учнів як умови формування творчих здібностей майбутніх висококваліфікованих робітників.
 • Розвиток пізнавальних інтересів учнів під час проведення уроків професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.
 • Формування професійної компетентності учнів на уроках виробничого навчання.
 • Розвиток комунікативних навичок учнів в навчально-виробничому процесі.
 • Співпраця з батьками з метою посилення мотивації до навчання відстаючих учнів.
 • ДОСЯГНЕННЯ
  Протягом 2015 – 2016 н. р. методична комісія працювала за наступною методичною проблемою: “ Інноваційні підходи щодо організації навчально – виробничого процесу у ВПУ №7 як засіб інтеграції змісту освіти з новітніми технологіями при підготовці висококваліфікованих робітників ”. У навчальному процесі постійно використовуються передові технології виробництва, а саме графічний редактор “ Компас 3D ”(викладач Кривенко О.М.), симулятори обробки деталей на верстатах з ПК (викладач Костогриз О.В.), тренажери з пневматики та гідравліки (викладач Кривенко О.М.). Також широко використовуються в навчальному процесі створені викладачами електронні навчальні посібники та презентації (викладачі Іжевський І.А.. Костогриз О.В., Кривенко О.М., Пінчук Г.Г.)
  Атестацію пройшли 5 педагогічних працівників, які підтвердили педагогічні звання та категорії.
  Викладач Кривенко О.М. став лауреатом ХІІ Всеукраїнського конкурсу “ Вчитель – новатор ”. Було підготовлено до участі у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з професії “ Верстатник широкого профілю ” учня Опришка В., який посів 3 місце.
  Викладач Іжевський І.А., як член творчого колективу, посів 1 місце з проектом “ Студія ІСО 2014 ” в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти.
  Педагогічні працівники Кривенко О.М., Мирний Р.Ф., Пінчук Г.Г., Сидоренко С.В. виготовили тези та прийняли участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції “ Теоретико-методичні засади системи професійного самовизначення особистості в умовах регіону ”.
  10 чоловік приймали участь у вебінарах на поза училищному рівні.
  Було проведено тиждень предметів ЦМК “ Машинобудування та матеріалообробка ” і тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності, конкурс стінних газет до Дня машинобудівника і конкурс стінних газет “ Енергоефективність в машинобудуванні ”.
  Члени комісії надсилали власні матеріали до засобів масової інформації. Так викладач Кривенко О.М. має друковану роботу – стаття “ Гурткова робота як перший крок до науково-дослідницької діяльності учнів ПТНЗ ”, що опубліковано в інформаційно-методичному віснику НМЦ ПТО у Полтавській області “ Освітній простір ”(випуск №4, 2015 р.). На сайті “ Методичний портал ” депоновано 2 роботи викладачів Кривенко О.М. (http://metodportal.com/node/38429) та Пінчук Г.Г. (http://metodportal.com/node/37953).
  На рівні училища було створено наступні методичні напрацювання:
  1. Електронні навчальні посібники – 2 шт. (Костогриз О.В., “ Будова та правила керування верстатами з програмним керуванням та їх налагодження ”; Кривенко О.М.., “ Технологічне оснащення ”).
  2. Навчальний посібник по виконанню технологічної частини дипломного проекту для підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05050302 “ Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях ” – Кривенко О.М.
  3. Методичні рекомендації щодо оформлення розділу “ Охорона праці ” для учнів спеціальності “ Зварювальне виробництво ” – Пінчук Г.Г.
  4. Навчальний посібник до самостійної роботи з дисципліни “ Інженерна графіка ” для учнів спеціальності “ Зварювальне виробництво ” – Закревська Н.І..
  5. Збірники інструкцій до виконання практичних робіт з дисциплін та предметів – Закревська Н.І. (“ Інженерна графіка ” для учнів спеціальності “ Зварювальне виробництво ”, “ Технічне креслення, допуски та технічні виміри ” для учнів професії “ Зварник ”, “ Будівельне креслення ” для учнів професії “ Столяр будівельний, монтажник гіпсокартонних конструкцій ”); Костогриз О.В. – “ Будова та правила керування верстатами з програмним керуванням та їх налагодження ”; Кривенко О.М. – “ Технологія верстатних робіт ” для учнів професії “ Верстатник широкого профілю ”, “ Оператор верстатів з програмним керування, верстатник широкого профілю ”; “ Пінчук Г.Г. – “ Охорона праці ”, “ Стандартизація, взаємозамінність та технічні вимірювання ” для учнів спеціальності “ Зварювальне виробництво ”, “ Допуски та технічні вимірювання ” для учнів професії “ Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій ”).
  6. Збірник інструкційних карт з теми “ Обробка фасонних поверхонь ” – Пугач О.В.
  Протягом навчального року педагогічні працівники провели 7 відкритих уроків та 3відкритих виховних години.
  У наступному році заплановано системне виконання виготовлення методичної продукції. Також планується взаємовідвідування уроків членами комісії з метою підвищення якості проведення уроків та відбору передового педагогічного досвіду.


  Віртуальна екскурсія

  Віртуальні екскурсії - один з найбільш ефективних і переконливих на даний момент способів подання інформації, оскільки вони створюють у глядача повну ілюзію присутності. Віртуальна екскурсія, по суті, це - мультимедійна фотопанорама, в яку можна помістити відео, графіку, текст, посилання. Але на відміну від відео або звичайної серії фотографій, віртуальні екскурсії володіють інтерактивністю. Так, в ході подорожі можна наблизити або віддалити який-небудь об'єкт, оглянутися навколо, докладно розглянути окремі деталі інтер'єру, оглянути панораму здалеку, подивитися вгору-вниз, наблизитися до обраної точці або віддалитися від неї, через активні зони переміститися з однієї панорами на іншу, наприклад, погуляти по окремих приміщеннях і т. п. і все це можна робити в потрібному темпі і в порядку, зручному конкретному глядачеві. Таким чином, можна, наприклад, обійти весь музей зсередини і навіть оглянути його зовні або здійснити віртуальну подорож по екзотичному острову, не покидаючи власної квартири.

  Кабінет-18 "Основ програмування верстатів з ЧПК"

  Кабінет-14 “ Основ обробки матеріалів та інструменту, приводів верстатів з ЧПУ та ПР ”